Ajatuksia aiheesta trans- ja muunsukupuoliset sekä muut sukupuoleltaan moninaiset ihmiset taiteen kontekstissa (in English below)

Mentiin yhdessä kävelylle, kun oltiin turhautuneita. Siitä syntyi tämmöinen teksti. Me ajateltiin lähettää tää teksti mahdollisimman moniin paikkoihin, ja toivotaan että tätä jaetaan laajalti.

Me ollaan turhauduttu siihen, että viime aikoina on järjestetty niin paljon tapahtumia, joissa cis-sukupuoliset puhuvat meidän asioista. Meistä luennoidaan ilman meitä. Meitä ei konsultoida. Meidän asiantuntijuutta ei huomioida. Cis-sukupuoliset piirtävät sateenkaaria korkeimpiin rakennuksiin ja rakentavat uraa tekemällä näyttelyitä aiheista, jotka ei koske heitä. Cis-sukupuoliset vie tilaa sukupuolen moninaisuutta koskevissa keskusteluissa asioilta, jotka on tosi tärkeitä meille mutta jäävät sanomatta, kun tilaa ei ole. Meitä väsyttää.

Näin ei voi enää jatkua.

Sukupuolten moninaisuus ei voi olla muoti-ilmiö, joka tuottaa kiinnostavaa sisältöä, mutta ei muuta sortavia rakenteita. Organisaatioiden ja instituutioiden on otettava vastuuta cis-seksismin kitkemisessä. Meille on tehtävä tilaa, meidän asiantuntijuuksia on kunnioitettava ilman sellaista pinkkipesua, joka tuottaa vaan jotain höttöä, palkintoja, mitaleja, apurahoja, diversiteettiä. Ei enää diversiteettiä meidän ja muiden sorrettujen kustannuksella.

Sortavat rakenteet eivät muutu ilman meidän ja muiden sorrettujen ääniä.

Meitä on kuunneltava. Meillä on asiaa.

Asiat voi jatkua vain näin:

Me tarvitsemme esikuvia, vertaisasiantuntijuutta, tilaa.

Meidän tieto ja kokemukset ovat moninaisia, niille kaikille tarvitaan tilaa.

Tarvitaan tilaa myös sille, että sukupuolten moninaisuudesta voidaan puhua erilaisista näkökulmista, lähtökohdista, positioista.

Tarvitaan tietoa, taidetta ja tapahtumia, joiden keskiössä ei ole sorron kokemukset. Meidän elämä on ihanaa, meidän yhteisöt on ihania. Meidän sukupuolet ja sukupuolettomuudet on ihania. Haluamme puhua myös kaikesta tästä. Haluamme tilaa ihanuudelle ja tavallisuudelle.

Esimerkiksi näitä vinkkejä voi noudattaa:

 • Joskus on hyvä olla hiljaa ja kuunnella. Mieleen voi tulla paljon kysymyksiä, mutta niitä ei tarvitse kaikkia esittää. Niihin voi löytyä vastaus myöhemmin kun etsii itse tietoa.
 • Kutsu sukupuolen moninaisuutta käsittelevään tilaisuuteen asiantuntijoiksi sukupuoleltaan moninaisia ihmisiä. Yksi ihminen ei ole koskaan yksin moninainen.
 • Kutsu sukupuolen moninaisuutta käsittelevään näyttelyyn taiteilijoiksi sukupuoleltaan moninaisia ihmisiä.
 • Jos olet cis-taiteilija ja sinut kutsutaan osallistumaan esimerkiksi näyttelyyn, joka käsittelee sukupuolen moninaisuutta, voit väistää ja antaa tilaisuuden ei-cis-taiteilijalle.
 • Käytä sukupuolineutraalia kieltä. Jos henkilö on kertonut sinulle itse, mitä sanoja hänestä tulee käyttää, niin käytä niitä sanoja.
 • Maksa meille palkkaa asiantuntijuudesta. Älä palkkaa asiantuntijoiksi ihmisiä, jotka eivät ole tämän asian (kokemus)asiantuntijoita.
 • Huomioi asiantuntijan turvallisuus ja hyvinvointi etukäteen. Kanna vastuu tilaisuuden turvallisuudesta koko sen ajan. Selvitä etukäteen, mitä erityisyyksiä tämä vaatii.
 • Tee tilaa meidän taiteelle.
 • Tee tilaa meidän äänille.
 • Muista olla hiljaa ja väistää.
 • Etsi tietoa itse. Jos tarvitset neuvoja, maksa asiantuntijuudesta.
 • Ja sitten vielä itsestäänselvyytenä: jos instituutiossasi ei ole vieläkään sukupuolineutraaleja vessoja, järjestä ne heti. Jos tapahtumapaikassasi ei ole vieläkään sukupuolineutraaleja vessoja, kirjoita lappuselle WC ja teippaa se vessan oveen.

Me kirjoitetaan tästä vielä lisää sitten kun jaksetaan (sorto väsyttää). Me saatetaan pyytää myös muita tyyppejä mukaan.

Emilia Kokko, esitystaiteilija ja ei-binäärinen & muunsukupuolinen queerfeministi (jotain tämmöistä)

ja Hanna Ohtonen, kuraattori ja queer/muunsukupuolinen transfeministi (tai jotain)

Ps. Trans- ja muunsukupuolisten henkilöiden kokemusasiantuntijuus nousee ulkopuolisuuden kokemuksesta, jota cis-sukupuolinen ei koskaan tule kokemaan.

Se, että joku on avoimesti trans- tai muunsukupuolinen aiheuttaa hänelle monenlaisia rakenteellisia ja sosiaalisia ulkopuolisuuksia, mitä esimerkiksi sellainen henkilö, joka pohtii sukupuoltaan itsekseen tai lähipiirinsä kanssa, ei välttämättä joudu kohtaamaan. Tämä ei tarkoita sitä, että tämän henkilön kokemus ei olisi validi, tärkeä, todellinen tai arvokas. Se on! On todella ok ottaa osaa keskusteluihin sukupuolen moninaisuudesta ilman, että jakaa omia henkilökohtaisia kokemuksiaan asiasta. Näissä keskusteluissa tarvitaan kuitenkin myös avoimesti trans- ja muunsukupuolisia ihmisiä. On tärkeää, että erilaisissa positioissa voidaan nähdä sukupuolten moninaisuutta, ja erilaisissa keskusteluissa voidaan kuulla näistä kokemuksista ja osaamisesta.

Pari tekstiä internetissä:

 • Mä nimeän omat liittolaiseni

http://urbanapa.fi/blogpost/liittolaisuudesta-osa-1/

 • ALOK: #WEWONTBEERASED: Beyond conditional acceptance

https://www.alokvmenon.com/blog/2018/11/29/wewontbeerased-beyond-conditional-acceptance

Pari kirjaa:

 • Ristkari, Suni, Tyni: Sukupuolena Ihminen
 • Holma, Järvenpää, Tervonen: Näkymätön Sukupuoli – ei-binäärisiä ihmisiä
 • Richards, Bouman, Barker (eds.): Genderqueer and Non-Binary Genders
 • McNabb: Nonbinary Gender Identities. History, Culture, Resources.

Instagramvinkkejä:

@aaron__philip

@alokvmenon

@chellaman

@afropeanblues

@eeli.koo

@indyamoore

@timimiemarak

@trasek_ry

Googlausvinkkejä:

Cis-sukupuolinen

Muunsukupuolinen

Sukupuolen moninaisuus

Transsukupuolinen

Pinkkipesu

https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/

https://lgbtqia.ucdavis.edu/educated/ally-tips

IN ENGLISH:

Some thoughts about the topic of trans / non-binary / gender diverse people in the arts

We went for a walk together, because we were so frustrated. This walk developed into this text. We thought to send it everywhere we can, and hope it will become widely shared. Some really easy tips included!

We are frustrated with all these events that have been popping up lately, where cisgendered people talk about our stuff. They hold lectures about us, without us. We are not consulted. Our expertise / agency is not taken into account. Cisgendered people are drawing rainbows on the highest buildings, building their careers on making exhibitions about things that do not concern them. Cisgendered people are taking up space in discussions about gender diversity from things that are really important to us but continue to remain unsaid. We need space. We are tired.

Things can’t go on like this.

Gender diversity cannot be a fashion phenomenon that produces interesting content, but does not change oppressive structures. Organisations and institutions have to take responsibility for getting rid of cis-sexism. We need space, and our expertise needs to be respected without the kind of pink wash that just produces some fluff, rewards, medals, grants, “diversity”. No more diversity on the account of us and others oppressed.

The oppressive structures do not change without the voices of us and other oppressed people.

We must be listened to. We have things to say.

This is how things should continue:

We need role models, peer expertise, space.

Our knowledges and experiences need to be acknowledged—they are diverse; they all need space.

Space is also needed for discussions about gender diversity from different viewpoints, starting points, positions.

We need knowledges, art and events that do not centre oppression. Our life is great, our communities are great. Our genders and non-genders are great. We want to also talk about all this. We want space for greatness, for the wonderful things, for ordinary things.

Here, for example, are some points to take into account:

 • It’s good to be quiet and listen. When the opportunity to ask questions arises, remember you don’t have to verbalise all of them. You might find answers via google, or in other places later when doing some research.
 • When hosting an event about gender diversity, invite people as experts who have diverse genders. One person can not be diverse on their own.
 • When making an exhibition about gender diversity, invite artists who have diverse genders.
 • If you as a cis artist are invited to talk or make work about gender diversity, consider stepping aside and giving the opportunity to a non-cis person.
 • Use gender neutral language. If a person has told you which words to use about them, only use these words.
 • Pay us for our expertise. Don’t hire as experts people who do not have expertise in the given subject.
 • Pay attention to the expert’s safety and wellbeing beforehand. Carry the responsibility of these things all throughout your event. Find out beforehand what kind of specific acts of care this requires.
 • Make space for our art.
 • Make space for our voices.
 • Remember to be quiet and move over.
 • Find information yourself, self-educate. If you need assistance with this, pay for it.
 • Then a self-evident detail: if your institution still does not have gender neutral bathrooms, arrange for them immediately. If your event space still does not have gender neutral bathrooms, write this word on a piece of paper—“WC”—and tape it onto the bathroom door.

We will write more about this when we have the energy (oppression is tiresome). We might also ask some others to join us.

Emilia Kokko, performance artist and non-binary queer feminist and

Hanna Ohtonen, curator and non-binary trans feminist

Ps. Living openly as trans or non-binary causes people to experience a variety of structural and social discriminations, which a person who is privately questioning their gender may not have to face. This does not mean that a private experience of gender diversity would not be valid, real or valuable. It is! It’s very ok to take part in conversations about gender diversity without sharing one’s personal experiences. However, these conversations also need people who are openly trans and non-binary. It’s important that gender diversity is visibly present in different kinds of positions, and that in different kinds of conversations these experiences and expertise are heard.

Some readings online:

 • Mä nimeän omat liittolaiseni (in Finnish)

http://urbanapa.fi/blogpost/liittolaisuudesta-osa-1/

 • ALOK: #WEWONTBEERASED: Beyond conditional acceptance

https://www.alokvmenon.com/blog/2018/11/29/wewontbeerased-beyond-conditional-acceptance

A few books:

 • Ristkari, Suni, Tyni: Sukupuolena Ihminen (in Finnish)
 • Holma, Järvenpää, Tervonen: Näkymätön Sukupuoli – ei-binäärisiä ihmisiä (in Finnish)
 • Richards, Bouman, Barker (eds.): Genderqueer and Non-Binary Genders
 • McNabb: Nonbinary Gender Identities. History, Culture, Resources.

Instagram tips:

@aaron__philip

@alokvmenon

@chellaman

@afropeanblues

@eeli.koo

@indyamoore

@timimiemarak

@trasek_ry

Google tips:

Cis gender

Non-binary

Gender non-conforming

Trans gender

Pink wash

https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/ (in Finnish)

https://lgbtqia.ucdavis.edu/educated/ally-tips

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: